Artikel: Sjukvårdspartiet tar nya tag

Bo Grafström, från Kramfors med sommarbostad i Härnösand, är ny vice ordförande. Han meddelar dock att han kan komma att bli ordinarie ordförande snart. Foto: Privat.

Nu tar sjukvårdspartiet avstamp i och med partistämman i helgen. Partiet har funnits i länet sedan 1994 men har sedan i vintras även en lokal grupp i Ådalen och ett samarbete med Västra Initiativet.

– Ett valtekniskt samarbete, vi blir starkare så, säger nyvalde vice ordförande Bo Grafström.

Västra Initiativet har sin inriktning mot Sollefteå kommun och åtta mandat i Sollefteå kommunfullmäktige:

– Vi har valt att samarbeta för att få styrka. De frågor vi lyfter, kommer Västra initiativet att lyfta och tvärtom.

En del nya namn sågs i Sjukvårdspartiets styrelse:

– Valberedningen har gjort ett jättejobb för att få in både manligt och kvinnligt i styrelsen, men även för att få bra spridning i länet. Tyvärr har vi än så länge ingen från Timrå, Sundsvall eller Ånge, säger Bo som förklarar att man planerar att bilda lokala grupper i alla tätorter så snart beslut är fattat. Ådalen har redan sin grupp men den kommer att delas upp i två, Kramfors och Sollefteå. Örnsköldsvik är också på gång.

– Jag tror att vi måste bearbeta de delar som saknas. Sedan har jag den erfarenheten av Kramforsbor, att de kan vara väldigt tröga. Men de vaknar nog så småningom, tror Bo.

Är ni ett enfrågeparti?

– Nej, Sjukvårdspartiet ska driva de frågor vi känner för, även om vården är punkt nummer ett. Sedan finns ju så många andra delar i landstinget som kultur, kollektivtrafik, skolor och annat. Kommer vi in i kommunpolitiken med lokala grupper så finns det ännu mer.

Både ni och Västra Initiativet är blockoberoende. Hur ska ni lyckas med det när andra partier inte klarar det?

– Sunt bondförnuft. Sjukvårdspartiet i Norrbotten som föreläste för oss i helgen, har den filosofin. Det har ju fungerat bra, de har 25 procent, påpekar Bo.

Hur vill ni lösa vårdkrisen?

– Vi, och många med oss i Ådalen, vill införa ett sammanhållet vårdområde, från vaggan till graven. Modellen är ju prövad på ett antal ställen, framför allt genom TioHundra i Norrtälje. De startade som ett projekt och fick sex år på sig till att börja med. Redan efter två år hade en besparing gjorts på sju miljoner åt landstinget, säger Bo och fortsätter:

– Deras filosofi är så enkel, att skjuta ner ansvaret på golvet. Då får du medbestämmande och delaktighet. Som det är nu har du 21 kliniker med klinikchefer som allihopa sitter i Sundsvall.

I styrelsen sitter medlemmar som varit med från starten, något Bo tycker känns tryggt:

– Tittar vi tillbaka på Härnösands sjukhus så kan man säga att det körs en favorit i repris, om jag får uttrycka det så. Det fanns inget beslut på att Härnösands sjukhus skulle läggas ner. Men det är tomt nu. I Härnösand började man, precis som i Sollefteå, att plocka bort känsliga delar som till exempel kliniklabbet. Labbet stängdes från klockan fem på kvällen, vilket innebar att inga operationer kunde göras på natten. Då föll den akuta delen. Har du ingen akut kirurgi så kan du heller inte ha något BB. De vet exakt hur de ska gå till väga, konstaterar Bo.

Vad händer nu?

– Vi ska planera och samla alla tankegångar och idéer vi har. Det är viktigt att vi hela tiden drar åt samma håll. Här ska det inte finnas någon partipiska, vi ska resonera oss fram och alla ska komma till tals. Så har det även varit tidigare i Sjukvårdspartiet. Du är fri att rösta efter eget hjärta, något annat vore inte demokrati. Samtidigt är det naturligtvis en styrka om man lyckas komma överens.

Det har blåst en del kring den politiska rösträtten på senare år. Hur fungerar den egentligen?

– Det finns stadgar att följa. Tittar man på Socialdemokraterna, som är de vi har synat ganska ordentligt, så står det ingenstans i deras stadgar att man är tvungen att rösta med partiledningen. Men, man utesluter de som inte röstar med och hänvisar till att man alltid haft den policyn. Röstar du emot blir du helt enkelt obekväm. Hos Kristdemokraterna som jag tillhörde tidigare, där står det heller inte att man inte får rösta emot.

Inbjudet parti från Norrbotten

I samband med partistämman hade man alltså passat på att bjuda in Sjukvårdspartiet från Norrbotten vars ordförande Kenneth Backgränd deltog via Skype. Han berättade om hur partiet fungerar i norr.

– Det har gått bra för oss i Norrbotten. Vi bildades samtidigt som Sjukvårdspartiet i Västernorrland, 1994, och fick direkt 25 procent. Det är exakt vad vi har idag också, säger Kenneth.

Varför går det så bra?

– Kanske för att vi alltid är aktiva i de viktiga vårdfrågorna. Vi försöker alltid visa vad vi står för och det marknadsför vi också, inte bara genom debattartiklar utan även genom reklammedia. Sedan har vi många engagerade medlemmar i åtta lokalavdelningar.

Ert namn för tankarna till ett enfrågeparti?

– Det är många som tycker det. Men samtidigt kanske det är det som får oss att hamna i folks medvetande. Fler och fler upptäcker att hälso- och sjukvården är den allra viktigaste frågan.

Samtidigt menar Kenneth att det finns många andra frågor att ta ställning till även om man heter Sjukvårdspartiet, både inom landstinget och utanför:

– Skillnaden för oss är att vi prioriterar hälso- och sjukvård. Det innebär att vi säger nej till mycket av vad vi tycker är onödig verksamhet. Det kan vara vad vi upplever som konstiga projekt, som kostar tiotals miljoner kronor, pengar som skulle kunna gå till vården.

Har ni något samarbete likt det Sjukvårdspartiet i Västernorrland har med Västra Initiativet?

– Nej. Däremot försöker vi hitta gemensamma beröringspunkter tillsammans med den övriga oppositionen. Det är väldigt jämt läge här i Norrbotten. Ledningen som består av S, V och MP har 36 mandat, vi övriga i opposition har 35. Det gör det till en balansakt där ledningen är medveten om att de kan förlora en fråga i princip när som helst.

Hur drivs vården i Norrbotten?

– Vi har en traditionell landstingsdrift, även om vi har en privat vårdcentral i Vittangii. Men egentligen är ju varenda hyrsjuksköterska eller stafettläkare en upphandlad privat verksamhet, eftersom de ofta driver i egen regi eller tillhör något bemanningsföretag.

Hur ser ni på TioHundra?

– Vi tror att en områdesstyrd verksamhet kan vara att föredra framför en centralstyrd. Nu styrs i princip allt från landstingsstyrelsen i Luleå och det innebär stora svårigheter rent personalmässigt. Det finns många chefer som aldrig har sett sina underställda längst ut i verksamheten. Jo, vi har tittat på TioHundra, men vi sitter inte i ledningen så vi kan inte driva igenom något, inte ännu i alla fall.

Får era medlemmar rösta emot sitt eget parti?

– Ja det får de även om vi försöker in i det sista att nå konsensus, säger Kenneth och tar upp Socialdemokraterna som jämförelse:
– Här i Norrbotten gör de så att om någon förväntas rösta emot får den helt enkelt inte komma till röstningen. Vi har inga sådana regler.

Kenneth är positiv till krafttaget i Västernorrland:

– Jag tycker det är jätteroligt att de försöker ställa upp igen och jag tror de har goda förutsättningar att lyckas. Jag hörde en hel del intressanta människor från Ådalen under Skype-sändningen och jag ser framemot ett samarbete mellan Västernorrland och Norrbotten. Tidigare hade vi regelbundna träffar hos varandra. Man får stjäla bra idéer av varandra, slår Kenneth fast.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *