Skiftbyte på Torpet / Shift changing at Torpet

Idylliskt på utsidan, inne råder ett tyst krig =)

De nuvarande gästerna har hört en liten mus krafsa på natten. Eftersom gästerna tillbringar sin helg på annan ort bestämde vi gemensamt att under tiden ta in det tunga gardet. Gårdens två katter, Brunkatten och Vitkatten. Det låter opersonligt men är det inte. De bor här hemma, sover i sängarna på dagarna, jagar på nätterna. Båda är väldigt trevliga, Brunkatten tror gott om hela världen medan Vitkatten är mer ”min” katt.

Så medan jag åt julbord på fina Länsmansgården i Lugnvik igår eftermiddag gick katterna skiftgång på Torpet.

Inte helt utan protest måste jag erkänna. Katt och att åka bil brukar inte vara populärt. Brunkatten spjärnade emot så till den grad att jag inte ens fick in honom i kattburen, hemma i hallen. Eftersom jag tror på demokrati och är rädd om den fantastiska arbetsmijön i Sjö så gav jag mig ganska snart. Han fick åka i den stora hundburen i bilen istället. Vilket han gjorde i ungefär två minuter, sedan var han ute =) Hans mamma, vitkatten, är mindre och fick bättre plats i kattburen.

Väl på plats på Torpet verkade allt lugnt. Jag gjorde i ordning en kattlåda och ställde fram kattmat. Kattsäkrade all adventsbeslysning. Gick runt, öppnade dörrar, funderade på om katter föredrar mörker när de jagar. Men kom fram till att mörker borde rimligen deras bytesdjur också gilla. Kompromissade med mysbeslysning.

Efter julbordet åkte jag direkt till Torpet. Spännande! Jag öppnade försiktigt dörren, ingen katt i hallen som längtade ut. Som sagt, mysigt ljus. Alldeles tyst. På ytan väldigt fridfullt.

Jag gick upp. I ena sovrummet låg en död mus på golvet. Ingen katt. Inga katter som sov på någon säng, eller någon matta. Jag gick ner. Tyst som i graven. Det var nog det katterna höll på med, förpassade någon till den eviga sömnen. Jag flinade för mig själv, kände mig som en indian, smög ut, åkte hem.

Nu ska jag snart dit, i dagsljus denna gång. Förväntar mig nöjda, sociala katter som vill gå av sitt skift. Själv lär jag få städa efter nattens slagfält =)

Change of shift at Torpet

The current guests have heard a small mouse moan at night. Since the guests spend their weekend in another place, we jointly decided to bring in the heavy guard. The farm’s two cats, the Brown cat and the White cat. It sounds impersonal but it´s not. They live here at home, sleeping in the beds during the days, hunting at night. Both are very nice, the Brown cat believes the whole world are very friendly, while the White cat are a little bit more careful with her steps.

So while I was eating Christmas dinner at the lovely Länsmansgården in Lugnvik yesterday afternoon, the cats were working at Torpet.

Not without protest I must admit. Cat and car driving are not usually popular. The brown cat stared at me to such an extent that I didn’t even get him into the cat cage, at home in the hall. Since I believe in democracy and though I care about the fantastic work environment in Sjö, I pretty soon gave up. I put him in the big dog cage in the car instead. Which he stayed in for about two minutes, then he left =) His mother, the white cat, is smaller and fitted better in the cat cage.

Once in place at Torpet, everything seemed calm. I arranged a cat toilet and prepared some cat food. Cat-secured all Advent candle lights. Walked around, opened doors, wondering if cats prefer darkness when hunting. But came to the conclusion that darkness should reasonably be what the mice prefer too. Compromised with cozy light.

After the Christmas dinner, I went straight to the Torpet. Exciting! I gently opened the door, no cat in the hallway longing. Like I said, cozy light. Completely quiet. On the surface very peaceful.

I went up. In one bedroom, a dead mouse lay on the floor. No cat. No cats that slept on any bed, or any carpet. I went down. Quiet as in the grave. It was probably what the cats were doing, forcing someone to sleep forever. I grinned to myself, felt like an Indian, sneaked out, went home.

Now I’m going there soon, in daylight this time. Expect happy, social cats who want to get off their shifts. I guess I have to do the cleaning after the night’s battlefield =)

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *