Relativt oinvallat =)

Det här är lycka när man själv har får som flockas bara man tänker tanken vallning 😁 Veckoslutet bjöd på jobb på fårgård, både för mig och jycken. Jag vet inte vem som skötte...