Dämstasjön under hösten / Dämstasjön during autumn

(this text in english down below)

Vädret i torpets del av Sverige är omväxlande. Sommaren kan vara allt från regnig till torr, med temperaturer mellan 15 till 30 grader.

Hösten börjar någon gång i augusti/september och är vidunderligt vacker när trädens löv skiftar färg.

En del vintrar har gott om snö, andra mindre och det är mellan 0 till 25 minusgrader.

Vårsolen börjar titta fram i andra halvan av februari. I mars och april är det ofta några plusgrader och det är som allra skönast tiden att njuta i solen medan snön – ofta, men inte alltid – är kvar.

Att göra på Torpet

Vissa saker kan du göra året om på torpet. Torpet ligger på kort gångavstånd till Dämstasjön, i en natur typisk för Ångermanland, kuperad med både vatten och skog. Området bjuder på fina upplevelser i form av promenader, på grusvägarna runt sjön eller i skogarna. Eller varför inte bara följa en gammal stig in bland träden!

Här finns de stora skogarna och stillheten. Här kan du höra tystnaden.

Basta, grilla och koka kaffe över öppen eld kan du göra i trädgården men du kan även gå ner till sjön eller ge dig ut i skogen, till fots, på skidor eller skoter.

Bastun uppe på Torpet.

Fiska och bada kan du också göra sommar som vinter. Besök någon tjärn eller vandra upp för Fröksnipan och sitt i vindskyddet längst upp.

Läs mer om fisket i Styrnäs!

I skogarna finns bland annat fågel, rådjur, älg, räv och lodjur.

Vi visar dig gärna tur bland gårdens djur. Hälsa på får, hundar och – när de känner för det – katterna.

Året på torpet

Vintern

Stek kolbullar och koka kaffe över öppen eld, i skogen eller ute i trädgården. Basta hemma på torpet eller nere vid sjön. Gårdens egen bastu ligger i det mörka skogsbrynet. En kall kväll, med tända ljus och den stjärnklara himlen utanför, kanske med ett norrsken, är en skön upplevelse.

Promenera, åk skidor, pimpla, hyr snöskor, låna de gamla träskidorna för en rolig tur, ta med skotern och åk från gården till skoterlederna i den kuperade terrängen.

Eller sitt inne och mys framför brasan.

Våren

Nu vaknar allt till liv. Lammen föds på gården och när isarna börjar öppna sig syns mängder av sjöfågel, andfåglar, gäss och svanar är flitiga gäster.

Ju längre fram på våren, desto större chans att få se bävern.

Sommaren

Nu är naturen extra lätt att nå och det finns mycket evenemang att besöka. Nere vid sjöns ena ände finns ett byabad med grillplats  och bastu. I andra änden av sjön ligger en större badplats med kiosk och lek för barnen. Varje fredagskväll i juli månad bjuds här på musik och försäljning av hembakat tunnbröd och kolbullar.

Promenera, cykla, åk båt eller bil.  Bada, sola och basta. Eller plocka bär, i slutet av juli börjar hjortronen mogna. Det finns fortfarande en hel del fågelliv, vid sjön syns bland annat tranor, häger, falk, ormvråk och ibland även örn.

Hösten

Den stora bärplockartiden. Du hittar hjortron, lingon, blåbär och svamp i skogen. Njut av den färgsprakande naturen med lönn och rönn i rött, björk och asp i gult.

Byarna runt omkring

I Myckelby ligger en hembygdsgård med ett fint museum och en väl bevarad skolsal från 1900-talets början.

En mil bort ligger samhället Nyland alldeles vid älven, med affärer, restaurang, bensinstation och apotek. Kramfors är förresten en av de mest loppistäta kommunerna i landet!

Strax utanför Nyland finns Arena Dannero (travbana) och Ytterlännäs gamla kyrka som har sina äldsta delar från 1200-talet.

På Sandslån ligger Drivhuset med aktiviteter runt lägerelden och yoga.

High Coast Distillery (tidigare Box Whisky) i Sörvika anordnar regelbundet guidningar och i början av augusti hålls en motorvecka med veteraner, hot rods, amerikanare och andra fordon.

När du är ute och åker kan du fika extra fint hos Allsta gård eller Länsmannagården.

Kramfors (tre mil bort) och Höga Kusten (2,5 mil bort)

Havet och världsarvet Höga Kusten ligger bara en halvtimmes bilfärd bort. Här hittar du vackra Nordingrå med fiskelägena Bönhamn och Norrfällsviken. Nordingrå konstrunda, Mannaminne, Skuleskogens nationalpark med sina vandringsleder och Ulvön är andra fina exempel. I Skule anordnas även snöskovandringar på vintern.

I juni arrangeras Skulefestivalen och i juli New Orleansfestivalen (jazzfestival).

Fjällvägen börjar strax intill Torpet och är vacker året om. Åk den bara för dess egen skull, ta ett dopp vid badet i Almsjönäs eller fortsätt ut mot Höga Kusten, Örnsköldsvik eller Härnösand. Stanna till i Ullånger och ta en fika hos prisbelönta Skogs-Hildas café. Titta och lär om bergsarter hos Höga Kustens Konsthantverk intill.

Fortsätt sedan ut till Nordingrås vindlande vägar i hisnande vacker natur. Även här kan själva resan vara målet.

Örnsköldsvik (sju mil bort)

På väg mot Örnsköldsvik ligger Docksta med skidbacke och friluftsbyn som erbjuder massor med aktiviteter.

Ytterligare en skidbacke hittar du i Bjästa.

Framme i Ö-vik finns Paradisbadet med inomhusbassänger, rutschkana och relax. På Skyttis kan du åka skidor och köra gokart. Ät lunch på Varvsberget med utsikt över stan eller njut en kopp kaffe hos anrika Lundbergs konditori.

Sollefteå (fyra mil bort)

Sollefteå är känt för sina duktiga skidåkare och här finns fina skidanläggningar, både alpint och på längden. Det senare både på stadion och på de stora myrarna strax utanför stan.

På sommaren fiskar du lax i Ångermanälven och i slutet av juli firar staden med Nipyran och laxfestival.

Första helgen i augusti anordnas den välkända festivalen Urkult i Näsåker.

En bit utanför Sollefteå kan du dessutom besöka tulpanodling på våren och åka hundsläde på vintern. Vi hjälper dig med bokning och vägbeskrivning!

_______________________________________________________________

Dämstasjön during autumn

The weather, attractions and things to do

The weather in Torpet’s part of Sweden is varied. The summer can range from rain to dry, with temperatures between 15 and 30 degrees.

Autumn starts in August/September and is wonderfully beautiful when the leaves of the tree changes color.

During winters there will be different amounts of snow and it is between 0 to 25 minus degrees.

In the other part of February the sun starts to warm up. In March and April, its often get degrees above zero and now is the most beautiful time to enjoy the sun, while the snow – often, but not always – remains.

To do at Torpet

There is some things you can practise all the year at Torpet. Just a short walk away from the house you find a lake, Dämstasjön. The nature is typical for Ångermanland, hilly with both water and forest. The area offers nice walks on the small roads arround the lake or in the woods. Or why not just follow an old ladder under the trees!

Here you will find the great forests and tranquility. Here you can hear the silence.

Relax in the sauna, barbeque and cooking coffee over open fire in the garden at Torpet.  But you can also take a walk to the lake for doing the same things. Or, go further, in the woods, and stop there instead.

The sauna at Torpet

You can fish and swim both summer and winter. Visit any fishingwater or hike up for the Froksnipan and the place for barbeque at the top.

Read more about the fishing in Styrnäs!

The forests include birds, deer, mooses, fox and lynx.

We´ll be happy to show you the animals on the farm. Meet the sheeps, dogs and – when they feel for it – the cats.

The year at Torpet

Winter
Make ”kolbullar” – we tell you how! – and cook cooffe over open fire. Stay home at the village or down at the lake. Torpet´s own sauna is located in the dark wooded area. A cold night, with candles inside the sauna, and the stars in the sky outside, perhaps with a northern lights. It´s truly an experience!

Stroll, go skiing, pimple, rent snow shoes, borrow the old wooden skis for a fun ride, bring the snowmobile and take a ride from the farm out in the hilly terrain.

Or, just sit inside and in front of the fire.

Spring

Now everything is waking up. The lambs are born on the farm and when the ice is opening up on the lake, plenty of seabirds like ducks, geeses and swans are diligent guests.

With a Little bit of luck You can also start seeing the beaver.

Summer

Now nature is extra easy to reach and there are many events to visit. Near the croft you have the sauna and the barbeque, but you can also take a bath or the boat. Or boat. At the other side of the lake there is a larger swimming and playing area for the childern, a small kiosk and you can play golf here.

Every Friday night in July, music and sales of homemade thinbread and kolbullar are offered here.

In the end of July the yellow berries, hjorton, begins to be mature.

There is still a lot of bird life, at the lake you can see cranes, herons, falk, snakes and sometimes even eagles.

Autumn

The great berry era. You will find hjortron, lingon, blueberries and mushrooms in the woods. Enjoy the colorful nature with maple and rowan in red, birch and aspen in yellow.

The surroundings

In Myckelby you can visit a nice museum of old farmer and hunting subjects. There is also a well preserved school hall from the beginning of the 19th century.

Ten kilometres away lies the small society of Nyland, close to the river, with shops, restaurants, petrol stations and pharmacies. Kramfors is one of the most flea-owned municipalities in the country!

Just outside of Nyland you´ll find Arena Dannero (trotting track) and Ytterlännäs old church, which has its oldest parts from the 12th century.

Drivhuset at Sandslån offers yoga and events around the coffee camp.

High Coast Distillery (earlier Box Whiskey) in Sörvika organizes regular tours and in early August a motor week will be held with veterans, hot rods, Americans and other vehicles.

You can stop at Allsta farm or Länsmannagården for a cup of coffe in nice enviroments.

Citys nearby

(in the guest-page you´ll find maps for driving to the citys – there are plenty alternative)

Kramfors (30 km away) and the High Coast (25 km away)

The Sea and World Heritage Site The High Coast is only half an hour’s drive away. Here you will find beautiful Nordingrå with the fishing villages Bönhamn and Norrfällsviken. Nordingråkonstrunda, Mannaminne and Ulvön are other fine examples.

Skuleskogen National Park is a good place for hiking trails – here are also walks with snowshoes arranged in the winter – and you got the downhill skiing in Docksta.

In June, the Skulefestival and in July the New Orleans Festival (jazz festival).

The mountain road (fjällvägen) starts right next to the village and is beautiful for a trip, all year round. Just go for the trip, take a dip at the bathing place in Almsjönäs or continue on to the High Coast, Örnsköldsvik or Härnösand. Stay in Ullånger and have a coffee at the award-winning Skogs-Hildas café.

Continue on to Nordingrås winding roads in breathtaking beautiful scenery. Even here the journey itself can be the goal.

At the village you will find a map of this area.

Örnsköldsvik (70 km away)

An additional ski slope is also found in Bjästa.

In the city is the Paradisbadet with indoor pools, slide and relax. On Skyttis you can go skiing and driving a go-kart. Have a lunch at Varvsberget with a view of the city or enjoy a cup of coffee at the genuine Lundberg’s café.

Sollefteå (40 km away)

Sollefteå is famous for its skilful skiers, and Sollefteå are a really nice ski resorts, both alpine and cross country-skiing.

In the summer you fish salmon in Ångermanälven and at the end of July the city is celebrates with the Nipyran, for a whole week.

The first weekend in August you can visit the welknown festival Urkult in Näsåker.

Outside Sollefteå you can go dogsledding in winter if you like! We´ll be glad to help you with booking!